85 por cento apoia a custodia compartida preferente en caso de separación

85 por cento apoia a custodia compartida preferente en caso de separación
deabate
deabate  

1.354 persoas apoiaron a opción da custodia compartida preferente no inquérito de Sermos. Só 176 votaron en contra.
x