Inclusión social a través do téxtil no EPA de Ourense

Inclusión social a través do téxtil no EPA de Ourense
Un momento do acto
Un momento do acto  

O Centro de Educación de Adultos EPA de Ourense vén de celebrar o pasado 1 de xuño un acto poético a xeito de clausura do Proxecto Europeo “Patrimonio Téxtil: dos Antigos Teares á Arte Dixital”.
x