Lingua
Como dicilo?

Empinar o cóbado

Temos lido ás veces  -mesmo en publicacións especializadas galegas-  a frase empinar o cóbado, que é un simple calco do español empinar el codo. Como é ben coñecido, significa beber e...

Palabras con Memoria

Conxuncións copulativas

Achedar.- (Á marxe doutros significados) Gozar sexualmente. 

Exemplo: “Seica tivera ganas de casar para se fartar de achedar a parella”.

Lugar de escoita.- Escudeiros –Ramirás (Ourense)

Fonte.- Xoán...

Muface, de costas ao galego

Muface, de costas ao galego

A nova sede electrónica da mutua que xestiona, entre outras, as prestacións sanitarias de todo o persoal encadrado no Réxime Especial do Funcionariado Civil do Estado, e no cal están incluído todo o profesorado galego coa excepción do persoal interino e outros vinculados ao réxime xeral, non permite o galego.

Como dicilo?

Dez ou doce

Naturalmente, cando nos referimos a unha cantidade exacta non podemos confundila: dez unidades son ben distintas de doce. Ou o que é o mesmo, unha decena  distinta a unha ducia.

 

Na actualidade prima entre nós o...

PALABRAS CON MEMORIA

Maneira de ser dalgunha xente

Chenca/o.- (Ademais de significados rexistrados) Dise da persoa pusilánime, hipersensíbel, queixosa, que sempre pensa no peor e que quere suscitar compaixón, porque, segundo a súa visión, sempre ten peor sorte que...

PALABRAS CON MEMORIA

Diversos continentes sen tocar a xeografía

Calleiro de Noia.- É unha sobremesa pobre que se fai para aproveitar o pan vello e para realizala utilízase o calleiro dun animal.

Lugar de escoita.- Comarca de Noia.

Fonte.- Andrés Lombardía Crespo.

 

...
Pola tanxente
Como dicilo?

Pola tanxente

O  dicionario on line da Academia Galega define a locución escapar pola tanxente /saír pola tanxente como "Eludir unha dificultade ou unha situación que presenta conflito, mediante algún artificio, por exemplo, respondendo...

Negar o nesgo
Como dicilo?

Negar o nesgo

Igual negar é moito dicir. Deixémolo encuestionar, en pór en dúbida, entratar de matizar o seu emprego. Limitar o seu uso irreflexivo e abusivo, abonda con iso.

 

Hai xa algunhas décadas que...

PALABRAS CON MEMORIA

Útiles sen moito prestixio

Achifánfano.- Variante de chintófano, trebello ou artefacto descoñecido para quen o nomea.

 

Lugar de escoita.- Gondaísque (Terra Cha)

Fonte.- Antonio Eimil.

 

 

...
Como dicilo?

Mangas verdes

¡A buenas horas mangas verdes!  di unha expresión castelán para significar que unha persoa ou cousa que se esperaba para solucionar un problema chega tarde de máis e non serve de nada xa.

 

A locución...

PALABRAS CON MEMORIA

Enxoval da infancia

Acocorar.- (Á marxe doutros significados) Agarimar, adormecer no colo unha criatura. Exemplo: “Todas as noites acocoraba a filla cunha canción dos seus avós”.

Lugar de escoita.- Escudeiros – Ramirás (Ourense)

...
x