Traballo

Un país de camareiros

A hostalaría e comercio xa ten moito máis peso no PIB, 22%, que a industria (16,8%). A profesión máis demandada en Galiza nos últimos anos foi a de camareiro, seguida da de mozo de almacén.