ESTÁS A FAVOR DA CUSTODIA COMPARTIDA COMO RÉXIME PREFERENTE NAS SEPARACIÓNS?

Estás a favor da custodia compartida como réxime preferente nas separacións?

Grazas por participar.


Si
85.26 %
Non
10.93 %
Non teño unha opinión formada
3.81 %


x