DEBATE 2X5

Unión Europea e euro, solución ou problema?


Deberiamos saír do euro
51.67 %
A saída do euro non é unha solución
38.76 %
Non teño unha opinión formada a este respecto
9.57 %


x