Opinións de
Xoán Costa
   

Carta ao Santo Bieito de Nursia

Prezado Santo Bieito,Hoxe, once de xullo, celébrase a túa onomástica.Desde Nursia, onde foche nado, ao Lérez de Pontevedra, a onde xa chegache feito “sanbenitiño”, toda Europa hoxe che dá os parabéns.

Xullo, día un

O día un de xullo do ano 1100 Diego Xelmírez foi elixido bispo de Compostela.Nos anos seguintes converteu esta cidade en referente de cultura (non en Cidade da Cultura) e en centro de poder relixioso e político, exteriorizado todo con símbolos ostentosos como a catedral e outros menos aparentes mais igualmente importantes como o feito de acuñar moeda en Santiago, algo insólito na época por canto era ese un privilexio reservado a monarcas.

A educación como mercadoría

Entender o ensino como un mercado é algo habitual desde hai máis de vinte anos, sobre todo en América do Norte, onde se fala sen problema de mercado da educación, negocios da educación, mercado de produtos e servizos de educación, etc. Tan habitual, dicimos, que a propia revista

Non somos ratos de Hamelin

Nos últimos tempos estamos vendo como -de cara a conseguir a total submisión social- se manipulan as estruturas lingüísticas e de pensamento mediante fórmulas que van moito máis alá do que nunca foran. Exemplos abondo se teñen referido.

.. e deixaron bandeiras nacionalistas galegas.

“... e deixaron no habitáculo ocupado bandeiras comunistas e nacionalistas galegas”.O texto anterior non pertence a ningún informe da Gestapo, nin é o final dunha novela policial nin un exercicio de redacción de calquera escolar. Non.

Impacto da crise nas crianzas. Nacer sen futuro.

Hai moito tempo que nenas e nenos non veñen de París. Nin traen pan debaixo do brazo. Hoxe cada nena e cada neno que nace no estado chega cunha “débeda pública” duns 15.570 euros, cantidade que nun contexto de notábel redución da capacidade de aforro das familias, xunto cunha porcentaxe de desemprego xuvenil inamisíbel, os enfronta cunha paisaxe vital ben pouco grata, desértica.

Adoutrinamento e reforma educativa

  "Esta non é a reforma Educativa que está no programa do PP. Esa instrumentarase ao longo da primeira parte da lexislatura", dixo o

Reducir, recortar, revisar, reformar. Catro RRRR para o fracaso

  O señor Wert, ministro de competencias varias, entre outras Educación, sorprende máis unha vez pola súa capacidade de “introducir elementos de racionalidade e eficiencia” no sistema educativo, sempre -iso si- co obxectivo de prestar o mellor servizo. Servizo a quen? Servizo a que? Vaiamos por partes. Primeira.

Os “ilegais” non teñen corpo, son só alma

Houbo un tempo en que a Igrexa Católica discutiu se a muller tiña alma ou era só corpo. Máis tarde, esta idea trasládase a América e radicalízase até o punto de soster que os indios americanos carecen de alma e non pertencen á especie humana. Ten que intervir o Papa pois, é obvio, se non pertencen á especie humana, a evanxelización non ten sentido ao non haber almas que salvar.
x