Saltar ao contido
18:45 h. Quinta feira, 26 de Novembro do 2015

Opinión

Teresa Barro

Teresa Barro

Escritora

Moi axiña será a eleición na Gran Bretaña de líder do partido traballista, logo da dimisión de Ed Milliband pola derrota nas eleicións xerais.

A Union Europeia é un edificio tan mal construido que non pode deixar que se mude ou se quite nengunha das pezas das que está feito porque se viria tudo abaixo. 

Os conservadores obtiveron maioria nas eleicions xerais do 7 de maio, mui en contra do que predician as pesquisas de opinion, que daban empate entre o partido conservador e o traballista.

Eleicions no Reino Unido

Faltan poucos dias para as eleicions xerais no Reino Unido, que seran o sete de maio e son das mais imprevisíveis da história do país.

Os gregos esperaban que a Union Europeia cederia na cuestion económica, como era o habitual até hai pouco, e fecharia os ollos para que Grécia non saíse da Union, igual que os fechou para que entrase nela sabendo que...

Alemaña gosta de actuar partindo  de que non haberia problema se as outras nacions da Europa fosen traballadoras como ela, se administrasen ben e gastasen menos do que gastan. Quer facer ver que se Grécia se tivese...

O novo ano na Union Europeia

O 2015 vai ser un ano interesante na Union Europeia.  Que vai pasar coa Grécia?  Alemaña lanzou sinais de que non importaria muito se a Grécia saíse da eurozona e até da UE.

Na Union Europeia hai un dares e teres entre os partidarios da austeridade, encabezados pola Alemaña, e os partidarios do investimento, encabezados pola Franza. Cadaquen está ao que lle conven.

Quedan cinco meses para as eleiciós xerais mais imprevisíveis que talvez houvo nunca no Reino Unido. Esas eleicions estan fixadas para maio do 2015 e todo o que suceda até esa data será interpretado como indicio dun...

As causas da emigracion

A emigracion non forzada pódese deber a moitas causas, desde a gana de ver o mundo até o impulso de fuxir de problemas personais ou de situacions familiares pouco gratas.

A rebelion contra a política de austeridade que forzou Alemaña está agora fortemente impulsada por Franza e Italia, que meio teñen a esperanza de se poderen librar con iso do desastre económico no que...

O referendo da Escócia

Escócia votou no referendo do 18 de setembro do 2014 en favor de seguir formando parte do Reino Unido, mas iso non significa que todo seguirá igual. Haberá un cambio...

Queda xa moi pouco tempo para o referendo sobre a independencia da Escócia e, segun as pesquisas de opinion, os do sim e os do non andan case igualados, con lixeira avantaxe dos partidarios de que siga a Union.

A eleicion de Juncker para encabezar a Comision Europea foi un golpe constitucional en favor do absolutismo e a corrucion que sempre o acompaña. Quíxose demostrar que tiñan o poder os partidários dunha Union cada vez...

O patriarcado usa a familia para fixar padrons autoritarios que logo se repiten en todas as estructuras da sociedade. A idea que o patriarcado institúe de nacion e patria é unha repeticion da que temos da familia e, como a familia...

Galiza e patriarcado

Foi doutrina galeguista afirmar que a Galiza era un matriarcado porque tiña mulleres fortes e que mandaban muito, e que os homes eran ¨femininos¨ e obedecian ás mulleres. Mas iso é o típico do patriarcado,...

O patriarcado é a principal causa de atraso na sociedade, por cuanto que é un sistema de elitismo e absolutismo que se inicia na familia patriarcal e se repite en todo o funcionamento do mundo, e o elitismo e o absolutismo non...

Outras voces