Nacionalismo

Sería un erro partir de que o nacionalismo vai traer automáticamente unha nazón boa e que funcione ben, porque dependerá sempre de como se interprete a nazón e do que se quera para ela.  Todos os dictadores son nacionalistas en cuanto que se constitúen en...

Desde fóra

Eu sentiría que o BNG non fose capaz de sair desa especie de crise na que semella estar metido xa hai algun tempo

Bennistas e blairistas na Gran Bretaña

Moi axiña será a eleición na Gran Bretaña de líder do partido traballista, logo da dimisión de Ed Milliband pola derrota nas eleicións xerais.

Non hai solucion para a Union Europeia

A Union Europeia é un edificio tan mal construido que non pode deixar que se mude ou se quite nengunha das pezas das que está feito porque se viria tudo abaixo. 

O resultado das eleicions no Reino Unido

Os conservadores obtiveron maioria nas eleicions xerais do 7 de maio, mui en contra do que predician as pesquisas de opinion, que daban empate entre o partido conservador e o traballista.

Eleicions no Reino Unido

Faltan poucos dias para as eleicions xerais no Reino Unido, que seran o sete de maio e son das mais imprevisíveis da história do país.

Seguirá o problema da Grécia

Os gregos esperaban que a Union Europeia cederia na cuestion económica, como era o habitual até hai pouco, e fecharia os ollos para que Grécia non saíse da Union, igual que os fechou para que entrase nela sabendo que as contas que apresentaran eran falsas. Mas as cousas mudaron.

Alemaña, Grécia e a Union Europeia

Alemaña gosta de actuar partindo  de que non haberia problema se as outras nacions da Europa fosen traballadoras como ela, se administrasen ben e gastasen menos do que gastan. Quer facer ver que se Grécia se tivese administrado mellor, non estaria cós problemas que ten de falta de liquidez e de non poder pagar a dívida.

O novo ano na Union Europeia

O 2015 vai ser un ano interesante na Union Europeia.  Que vai pasar coa Grécia?  Alemaña lanzou sinais de que non importaria muito se a Grécia saíse da eurozona e até da UE.

Investimento e austeridade na Union Europeia

Na Union Europeia hai un dares e teres entre os partidarios da austeridade, encabezados pola Alemaña, e os partidarios do investimento, encabezados pola Franza. Cadaquen está ao que lle conven.

O temporal político no Reino Unido

Quedan cinco meses para as eleiciós xerais mais imprevisíveis que talvez houvo nunca no Reino Unido. Esas eleicions estan fixadas para maio do 2015 e todo o que suceda até esa data será interpretado como indicio dun resultado que cada vez se apresenta como mais problemático para os partidos tradicionais.

As causas da emigracion

A emigracion non forzada pódese deber a moitas causas, desde a gana de ver o mundo até o impulso de fuxir de problemas personais ou de situacions familiares pouco gratas.

Austeridade e prosperidade na Union Europea

A rebelion contra a política de austeridade que forzou Alemaña está agora fortemente impulsada por Franza e Italia, que meio teñen a esperanza de se poderen librar con iso do desastre económico no que están mergulladas.

O referendo da Escócia

Escócia votou no referendo do 18 de setembro do 2014 en favor de seguir formando parte do Reino Unido, mas iso non significa que todo seguirá igual. Haberá un cambio constitucional moi forte en todo o reino, que non só consistirá en que Escócia adquira mais poder nacional, senon tamben, como xa anunciou David Cameron, o Primeiro Ministro británico, axiña que se soubo o resultado do referendo, en que a devolution se aplique aos outros países da Union, é dicer, Inglaterra, o País de Gales e Irlanda do Norte.

Sim ou non á independencia da Escócia

Queda xa moi pouco tempo para o referendo sobre a independencia da Escócia e, segun as pesquisas de opinion, os do sim e os do non andan case igualados, con lixeira avantaxe dos partidarios de que siga a Union.

Sairá a Gran Bretaña da Union Europea?

A eleicion de Juncker para encabezar a Comision Europea foi un golpe constitucional en favor do absolutismo e a corrucion que sempre o acompaña. Quíxose demostrar que tiñan o poder os partidários dunha Union cada vez mais dominada polas elites e dirixida a que as soberanias dos países que a integran desaparezan e só fique a soberania de Bruxelas, o que na práctica significa Alemaña. 

O terremoto que sacudiu á Grá Bretaña nas eleicions europeas

A grande surpresa das eleicions europeas na Grá Bretaña foi o trunfo do partido UKIP (United Kingdom Independence Party), que tamben acadou resultados notabilísimos nas municipais celebradas ao mesmo tempo e pasou da escuridade total a unha brillantez e visibilidade que deixou aos outros partidos e ao sistema político como depois dun terremoto.

Nacionalismo e patriarcado

O patriarcado usa a familia para fixar padrons autoritarios que logo se repiten en todas as estructuras da sociedade. A idea que o patriarcado institúe de nacion e patria é unha repeticion da que temos da familia e, como a familia patriarcal é autoritaria, é moi difícil pensar na ¨familia¨ grande que é a nacion dun xeito non autoritario. Mas iso é o que haberia que facer se queremos un nacionalismo galego que funcione. Haberia que inventar un nacionalismo non patriarcal.