Galiza e Cataluña, vieiro permanente

Non é preciso facer aquí acopio de textos, artigos e proclamas de mostras de afecto e de apoio mutuo entre os dous pobos. Habería múltiple material por ambas as partes para demostrar a solidariedade e o sentir entre as dúas nacións xa dende tempos da...

Ramón Chao

Aínda non tiña eu vinte anos. Pasaron dende aquela, case mes por mes, cincuenta.

Ruptura

No colo da miña nai –coma quen di- aprendín a cantar as vibrantes palabras de Alfredo Brañas, do Casta dos Celtas que lle pediamos os dous fillos pequenos.

x