Como desmantela o Partido Popular o Sistema Sanitario Público de Galicia

A Lei de Saúde de Galicia do 8/2008 (DOG n.º 143, do 24 de xullo do 2008) establece as normas polas que se ten que rexir o Sistema Sanitario Público de Galicia. É unha boa Lei, non como nos gustaría ás asociacións que queremos unha Sanidade Pública, Universal,...
x