Eu estiven alí

Foi por casualidade; estiven alí, en Barcelona, o 1-O. E foi tamén por simple coincidencia que o cuarto do hotel en que pernoctei de sábado a domingo daba precisamente sobre un colexio, habilitado como lugar de votación, de maneira que asistín a unha parte significativa da...

En defensa de Galicia

Van xa para corenta anos que se puxo en marcha o réxime autonómico de Galicia, acadando o galego rango de oficialidade (co-oficialidade), na mesma situación xurídica que o catalán e o vasco nas súas respectivas comunidades. Mais o balance que nós podemos facer...
x