MOSTRA NO MUSEO DO POBO GALEGO

Da achega das sociedades corais á cultura galega

Da achega das sociedades corais á cultura galega
Toxos e Froles nunha imaxe de 1934. Foto: Galipedia.
Toxos e Froles nunha imaxe de 1934. Foto: Galipedia.  
Algunhas aínda continúan activas. É o caso de Toxos e Froles, fundada en 1914; Cántigas da Terra, en 1916; Coral De Ruada, en 1918, e Cantigas e Agarimos, en 1921, as catros sociedades corais arredor das que xira a exposición Son de Galicia, promovida polo Consello da Cultura Galega e que a partir do 10 de outubro estará no Museo do Pobo Galego de Compostela.

Trinta paneis, publicacións, manuscritos, fotografías, instrumentos, partituras, traxes, decorados ou retallos de prensa conforman unha mostra comisariada polo historiador Miguel Anxo Seixas e que estará aberta até o 3 de decembro. “A través destes materiais pódese reconstruír unha época especialmente vizosa para a nosa cultura”, explica a organización, que pretende “conmemorar o importante labor cultural desenvolvido por diferentes sociedades corais como achega ao desenvolvemento da cultura galega no século XX”.

Son de Galicia tamén incide nos “denominadores comúns a todas as sociedades corais da época”. Refírense ao traballo etnográfico de recollida e interpretación da música e da vestimenta popular, o labor filantrópico e benéfico, as xiras e viaxes “nas que se converteron en embaixadores da cultura galega”, o seu “fondo compromiso” coa lingua ou o seu papel nos inicios da actividade teatral galega.