Galiza perde 1.500 traballadoras e traballadores no sector cultural

Galiza perde 1.500 traballadoras e traballadores no sector cultural
Singularidade, de Alicia Martín, no exterior da Cidade da Cultura.
Singularidade, de Alicia Martín, no exterior da Cidade da Cultura.  
O emprego nesta actividade a nivel de Estado aumentou en 3.100 persoas,

Galiza contaba en 2018 con 35.000 traballadores e traballadoras no sector cultural, o que supón 1.500 menos que en 2017, unha tendencia que contrasta co aumento medio rexistrado a nivel estatal, onde aumenta en 3.100 persoas. Así figura no último informe do Observatorio da Cultura Galega, con fontes da EPA, afiliacións da Seguridade Social e de contratación.

Con todo, o documento destaca que Galiza é o quinto territorio do Estado con maior emprego cultural en cifras absolutas, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía e Valencia.

Ese mesmo ano, 2018, a Seguridade Social rexistrou 12.268 afiliacións en ocupacións de ámbito cultural, 217 máis que 2017, o que supón 1,2 por cento do total de todos os sectores. Esta porcentaxe "mantívose estábel no últimos catro anos",  engade.

A maioría destas afiliacións correspóndense con artes gráficas e reprodución de soportes gravados e coa edición, 3.284 e 2.267, respectivamente. Doutra banda, a tendencia á alza tamén se reflicte no número de autónomos, con 3.422 fronte aos 2.870 de 2014.

Homes e mulleres

No últimos cinco anos, o paro en actividades culturais descendeu en 26,5 por cento e, de feito, en 2018 a baixada foi de 430 persoas. O desemprego foi maior no caso dos homes (51,6 por cento) que nas mulleres (48,4), sobre todo entre os 40 e 44 anos, e máis acusado o ámbito da información e as comunicacións.

Os traballos máis solicitados ese ano foron profesores de idiomas, axudantes de bibliotecas, animadores socioculturais, monitores e profesionais de tradución.

Así mesmo, das 795 empresas culturais contabilizadas no informe, 87,5 por cento do total teñen menos de 10 traballadores (unhas 696). As máis grandes, xornais e produtoras de cinema e televisión.