A RAG amosa títulos históricos de viaxes a Galiza 

A RAG amosa títulos históricos de viaxes a Galiza 
Imaxes dos libros de Ambrosio de Morales, Ruth Matilda Anderson e Edgard Wigram.
Imaxes dos libros de Ambrosio de Morales, Ruth Matilda Anderson e Edgard Wigram.  

É o seu xeito de celebrar o Día do Libro, amosando ao público na súa biblioteca libros de viaxes realizadas ao noso país desde o século XVI. 


A Real Academia Galega celebra o Día do Libro cunha ollada ao pasado a través da mostra que amosa na súa biblioteca libros históricos de viaxes a Galiza. A escolma, que pode verse até o vindeiro 28 de abril, parte cronoloxicamente con 'Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelippe II a los Reynos de León, y Galicia y Principado de Asturias', volume editado en 1765 pero escrito polo autor na segunda metade do século XVI, e chega ata o século XX con títulos como os asinados polas viaxeiras anglosaxoas Annete Meakin, Catherine Gasquoine Hartley e Ruth Matilda Anderson. As persoas que visiten a mostra recibirán como agasallo o libro de Carlos Casares sobre outra escritora, Francisca Herrera Garrido, editado pola RAG en 1987 co gallo do Día das Letras Galegas que se lle dedicou ese ano.

A 'Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelippe II a los Reynos de León, y Galicia y Principado de Asturias' é a obra que dá conta da viaxe de estudo que realizou o seu autor na segunda metade do século XVI por encargo do monarca para elaborar unha relación, tal como indica o subtítulo, das reliquias dos santos, os sepulcros reais e os libros manuscritos custodiados nas catedrais e nos mosteiros, parte deses cales foi xuntando para as coleccións reais do mosteiro Escorial.

A mostra conta tamén coas obras sobre Galiza de tres mulleres pioneiras, todas elas viaxeiras anglosaxoas que viviron entre os séculos XIX e XX: Annette Meakin, Catherine Hartley e Ruth Matilda Anderson

Xunto a este volume, poden verse, en edicións do século XX, dous títulos históricos de importancia fundamental para a lexicografía galega, 'Viaje a Galicia' (1745) e 'Viaje a Galicia de Fray Martín Sarmiento (1754-1755)', títulos que reflicten o interese de frei Martín Sarmiento, precursor da filoloxía románica moderna, pola propia lexicografía, a toponimia ou a botánica.

A mostra conta tamén coas obras sobre Galiza de tres mulleres pioneiras, todas elas viaxeiras anglosaxoas que viviron entre os séculos XIX e XX: 'Galicia: the Switzerland of Spain' (Londres, 1909), da inglesa Annette M. B. Meakin; 'Spain revisited: A summer holiday in Galicia' (Nova York, 1911), da tamén británica Catherine Gasquoine Hartley; e 'Gallegan province of Spain: Pontevedra and La Coruña (Nova York: 1939)', da fotógrafa estadounidense da Hispanic Society of America Ruth Matilda Anderson, que percorreu Galiza nos anos vinte.

Meakin dedícalle un capítulo completo a Rosalía de Castro, cuxo nome "é honrado en calquera lugar onde se poida atopar galegos"

No seu retrato literario da "Suíza de España" -acompañado de 105 ilustracións e fotografías- Meakin, ademais de resumir a historia de Galiza e de describir distintas localidades e monumentos, dedícalle un capítulo completo a Rosalía de Castro, cuxo nome "é honrado en calquera lugar onde se poida atopar galegos", di. Nestas páxinas verque ao inglés varios versos da autora fundacional das letras galegas contemporáneas malia soster que a poesía galega é intraducible: "Como de Vögue dixo dos poetas rusos, 'Les poetes Russes no sont et ne seront jamais traduits', o mesmo acontece coa poesía de Galiza. Tanto o ruso como o galego están cheos de doces e tenros e diminutivos intraducibles infinitamente musicais e vivamente expresivos. Cando intentamos interpretalos nunha lingua estranxeira a súa música morre e as súas almas evapóranse". Catherine Gasquoine Hartley tamén fala de Rosalía como unha das "tres grandes mulleres galegas" xunto a Concepción Arenal e Emilia Pardo Bazán no capítulo titulado "Las gallegas: the women of Galicia".

'A corner of Spain' (Londres, 1910), de Walter Wood; 'Northern Spain' (Londres, 1906), escrito e ilustrado polo pintor Edgard T. A. Wigram; 'Impresiones de un viaje por Galicia' (Vigo, 1910), de Mister Geissler; 'Por las Rías Bajas: (notas de viaje por Galicia)', de Alfonso Pérez Nieva (A Coruña, 1900); 'La familia real en Galicia: 1900. Álbum-Recuerdo (Pontevedra, 1900)' ou 'El viaje a Galicia de Urrabieta Vierge (1880)' (Santiago, 1969), de Xosé Filgueira Valverde, son outras obras expostas na biblioteca. A mostra pode visitarse até a vindeira sexta feira 28 de abril de 9:00 a 14:45 horas e, en horario de tarde, de luns a xoves, de 16:30 a 19:45 horas.x