Sermos Galiza avanza esta quinta feira os poemas franquistas de Filgueira Valverde

Sermos Galiza avanza esta quinta feira os poemas franquistas de Filgueira Valverde
Filgueira Valverde
Filgueira Valverde  

Filgueira Valverde abrazou o franquismo desde o mesmo momento en que se produce o levantamento militar. O semanario Sermos Galiza adianta no seu número 140 fragmentos de tres poemas de exaltación do réxime de Franco que o profesor Freixeiro Mato atribúe a Filgueira despois dunha profunda investigación. 


O profesor Xosé Ramón Freixeiro Mato investiga a autoría dos tres poemas de exaltación franquista publicados en O Gaiteiro de Lugo e descobre, sen lugar a dúbidas que o seu autor é Filgueira Valverde. Sermos Galiza publica no seu número 140 -esta quinta feira 9 de abril nos pontos habituais de venda- un avance dos poemas e unha longa entrevista co investigador, que debulla o proceso que o levou desde a sospeita á confirmación da autoría dos tres poemas franquistas. A investigación e os poemas sairán publicados ao completo no libro A poesía oculta de Filgueira Valverde que tirará proximamente do prelo a editorial Baía. 

Desvélase así unha mentira na nosa historia literaria que dificilmente podía ser descuberta. O propio Filgueira fora quen asignara a autoría dos textos anónimos a Noriega Varela -tamén franquista- posibelmente co convencemento de que nunca se descubriría o infundio. Non contaba co profundo coñecemento de Freixeiro Mato da lingua de Noriega que o levaría a desbotar a súa autoría dos tres textos de maneira rotunda. Atribuírllos logo a Filgueira Valverde -e demostrar que a el pertencen- foi só cousa de tempo e traballo.