JAIME CABEZA

"A economía galega atópase nunha situación de estancamento"

"A economía galega atópase nunha situación de estancamento"

Hoxe en Venhan Máis Cinco conversamos con Jaime Cabeza, catedrático de Dereito do Traballo e da Seguridade Social na Universidade de Vigo. 


-Como avalías o estado actual da economía galega?
-De estancamento. As constantes fundamentais permanecen invariábeis. Non temos dados actuais e expresivos da situación de pobreza pola que atravesan moitas persoas en Galiza, pero as impresións non son boas. A taxa de ocupación segue a ser moi baixa, en particular a das mulleres. A produtividade apenas mellorou. O poder público non fai ningún esforzo útil de acompañamento ao desenvolvemento económico.

-Que evolución agardas no plano económico/laboral galego a cinco anos vista?
-Cumpriría aproveitar a mellora da situación económica. Sería importante que as retribucións melloraran substancialmente nos convenios colectivos para recurtar o diferencial que hai no Estado. O poder público tería que plantexar medidas integrais de loita contra a pobreza cualitativamente adaptadas á nosa realidade. É urxente plantexar medidas reactivas contra as nosas moi baixas taxas de emprego.

De Sermos espero algo máis de apertura á sociedade civil e que saliente os bos exemplos de iniciativas privadas da nosa realidade

-Que esperas de Sermos nos próximos cinco anos e en que cres que debemos e/ou podemos mellorar?
-Espero algo máis de apertura á sociedade civil. Por suposto, que afonde na súa dimensión de defensa activa da nosa identidade nacional e cultural, pero que ao mesmo tempo mellore a súa pegada de contestación ás políticas macro e microeconómicas das diferentes Administracións territoriais. E que saliente os bos exemplos –que os hai, e moitos- de iniciativas privadas na nosa realidade.x