Catro de cada dez fogares galegos teñen como principal fonte de ingresos as prestacións

Catro de cada dez fogares galegos teñen como principal fonte de ingresos as prestacións

Na última década a porcentaxe de fogares nos que os salarios son máis de 50% dos seus ingresos totais diminúe 4,89 puntos.


45,3% dos fogares galegos teñen como fonte principal de ingresos os salarios mentres que os que teñen como fonte principal as prestacións son 43,78%. Os fogares que teñen como fonte principal o traballo por conta propia non chegan a 10%. Son dados do Instituto Galego de Estatística (IGE).

En 44,49% dos fogares galegos os salarios representan máis da metade dos ingresos totais do fogar, mentres que en 32,74% os salarios representan máis de 75% e só en 24,20% os ingresos constitúen a totalidade de ingresos do fogar.

Se analizamos estas porcentaxes para os anos 2007 e 2017 en Galiza a porcentaxe de fogares nos que os salarios son máis de 50% dos seus ingresos totais diminúe 4,89 puntos en todo o período, mentres que a porcentaxe de fogares nos que as prestacións son máis da metade dos seus ingresos aumenta 6,04 puntos porcentuais.