FENDA SALARIAL

Conselleiros e administradores de empresas aumentaron en máis de 60% as súas remuneracións durante a crise

Conselleiros e administradores de empresas aumentaron en máis de 60% as súas remuneracións durante a crise
dImaxe: indumuebles
dImaxe: indumuebles  

A fenda salarial alargouse na última década. Os salarios máis baixos caeron en 23 por cento. 


Debullar os resultados da campaña do IRPF fornece de datos que permiten comprobar como cifras, porcentaxes e estatísticas botan luz de maneira concreta sobre os cambios e variacións que aconteceron ao longo destes anos entre os diferentes sectores de persoas contribuíntes. Así, e por poñer dous dos exemplos que extrae o xornalista económico Jaume Viñas, a masa salarial apenas variou entre 2006 e 2016. Os salarios declarados en 2016 estiveron nos 250.000 millóns de euros, o que supón 0,6% máis que unha década antes. Porén, onde sei houbo variación foi nas retribucións e remuneracións de conselleiros e administradores de empresas, que en 2016 superaron os 2.700 millóns de euros. Nada máis e nada menos que un 68% máis que en 2006.

 

Dados que se veñen a sumar aos recollidos en diferentes estudos e informes. Como de que en 2006 a renda dos salarios máis ricos era 10 veces superior á do segmento máis pobre mentres agora esa diferenza xa non é 10, senón 15 veces superior. Aumentou en 50% en menos de dez anos. ('Baixan os salarios, medra a desigualdade', de Oxfam).

 

Nestes anos de crise os salarios máis altos – aqueles que de promedio superan os 5.628 euros mensuais- apenas variaron. Os salarios medios, baixaron en 6,1%. E os salarios máis baixos, que cada vez son os que cobran maiores segmentos dos asalariados,  28%. Máis dun cuarto do soldo, xa de por si baixo, desapareceu durante a crise nese segmento. Un exemplo da desigualdade: un directivo das empresas do IBEX35 necesita traballar só 15 días para gañar o mesmo que un dos seus empregados durante todo o ano. Estes directivos, de media, teñen uns ingresos que son superiores 96 veces aos dos asalariados das súas firmas.

 

Un informe de Comisións Obreiras elaborado polos economistas Carlos Martín, Luis Zarapuz e José Manuel Lago confirmaba que a fenda salarial entre os empregados que máis gañan e os que menos aumentou durante a crise “e fíxoo con forza”. “As ganancias medias dos traballadores que menos cobran, que xa eran reducidas antes da crise, baixaron aínda máis; mentres que os salarios altos seguiron a aumentar”. x