Un total de 65 granxas galegas piden no segundo prazo as axudas para reducir produción leiteira

Un total de 65 granxas galegas piden no segundo prazo as axudas para reducir produción leiteira
Explotación leiteira
Explotación leiteira  SG

Representan o 51% do total de solicitudes feitas no conxunto do Estado.


Un total de 65 explotacións leiteiras galegas se sumaron, no segundo prazo, á solicitude de axudas da Unión Europea para rediucir a súa produción leiteira. Representan o 51% do total de peticións feitas no conxunto do Estado neste sentido, 127 granxas. As explotacións galegas comprométense a reducir por volta de 783 toneladas de leite. A cifra a nivel de Estado é de 2.132 toneladas menos. O prazo para acollerse ao segundo período de redución finalizou o pasado día 12 e as reducións na produción deberán realizarse nos vindeiros meses de novembro, decembro e xaneiro.

No primeiro prazo foran 781 as explotacións leiteiras galegas que se acolleran a estas axudas, representando o 49% das solicitudes de todo o Estado, 1.567. O compromiso dos gandeiros galegos que pediron esta axuda de 14 céntimos o litro por deixar de producir foi o de reducir a venta en perto de 10.500 toneladas de leite.x