No que vai de ano nun de cada tres concellos galegos constituíuse unha ou ningunha empresa

No que vai de ano nun de cada tres concellos galegos constituíuse unha ou ningunha empresa
Agrela
Agrela  

Entre xaneiro e outubro en 63 municipios non se creou ningunha empresa e noutros 54 constituíuse unha única sociedade.


En 2008, o número de empresas activas na Galiza foi de 181.341; no último exercicio dos dados fechados (2016), as empresas galegas sumaban un total de 176.434. Nese ano creáronse 4.571 sociedades mercantís e no exercicio seguinte, 2017, a cifra foi de 4.129, o que é case 450 menos. No que vai entre xaneiro e outubro do presente ano, ambos os dous meses inclusives, foron 3.401 as sociedades mercantías constituídas.

Mais o comportamento non é igual en todo o territorio. Segundo os dados do IGE, nestes 10 meses non se constituíu ningunha empresa en 63 municipios da Galiza e noutros 54 tan só se creou unha. Así pois, en 33% dos concellos galegos conformouse como moito unha sociedade mercantil.

En 2017 a recadación nas delegacións galegas da Axencia Tributaria descendeu a respecto de 2016; en concreto, pasou de 1.297,2 millóns a 1.230,2, é dicir, 67 millóns de euros menos. Se comparamos este imposto coa recadación do Imposto de Sociedades, caeu en 2017 en relación con 2016, e sumou 94 millóns menos que o tributado en 2008, antes de principiar a crise. Aquel ano recadouse polo Imposto de Sociedades 1.323,9 millóns.

Por volta de 70% das empresas en Galiza non teñen ningún traballador asalariado. Un 19% teñen entre 1 e 2 traballadores. As que teñen máis de 20 persoas asalariadas non chegan a 1,5%.

Traslado

No segundo trimestre de 2018 un total de 37 empresas de Galiza trasladaron o seu enderezo social a outras autonomías. As máis beneficiarias deste movemento foron Madrid —que domiciliou 32% das firmas— e Castela-León.

Nese mesmo período viñeron 33 empresas, catro menos. Nos últimos doce meses, segundo trimestre 2017-segundo trimestre 2018, foron 133 as empresas que saíron do noso país para outros territorios. Un período no que o camiño contrario, para se instalar aquí, fixérona 198, segundo os informes de Informa D&B.