As grallas da Subdirección xeral de Política Lingüística

As grallas da Subdirección xeral de Política Lingüística
Imaxe: CUT
Imaxe: CUT  

Unha comunicación deste departamento aos avaliadores dos exames do Celga contén unha serie de incorreccións e erros que axiña atoparon correctores (e críticas) nas redes sociais.


Unha comunicación da Subdirección xeral de Política Lingüística aos examinadores dos exames do Celga está a ser albo de críticas e reproches pola cantidade de grallas e incorreccións que contén. O escrito fíxoo público o sindicato CUT e axiña nas redes sociais houbo comentarios lamentando que un organismo como este, responsábel do deseño e aplicación das políticas lingüísticas, amosase ese pobre nivel de galego, nun texto no que se conviven desde castelanismos (“según” "correxir") até grallas (“reliazación”) e faltas de ortografía ("esta a correxir"), pasando por expresións non recomendábeis en linguaxe administrativa (“O que vos participo”).x