PALABRAS CON MEMORIA

Mellor só que con mala compaña

Mellor só que con mala compaña
Haivos xente moi diversa
Haivos xente moi diversa  

Atorrante.- Persoa atolada que fai moitas trasnadas, sen ter en conta as súas consecuencias. Exemplo: “Non me estraña que rematase mal, sempre che foi un atorrante”.

Lugar de escoita.- Burela (Mariña luguesa).

Fonte.- Mario Ferreira López.

Azougue (ter o).- (Aínda que hai dicionarios que recollen a palabra azougue para referirse a unha persoa -preferentemente en idade infantil- inqueda, parece procedente apuntar esta expresión para o mesmo significado) Inquedo/a, fedello.

Lugar de escoita.- Lugo.

Fonte.- María Celina Cruz Rodríguez.

Belbo/a .- (Ademais doutros significados) Referido a unha persoa: volúbel, que cambia de opinión facilmente. Tamén se usa cando alguén fai cousas sen xeito, ás presas ou pouco asisadamente.

Lugar de escoita.- A zona de Amoeiro (Ourense).

Fonte.- Carlos Manuel Gómez Bóveda.

Bóutaro.- (Ademais doutros significados) Túzaro, persoa bruta, pouco educada.

Lugar de escoita.- A Mariña luguesa.

Fonte.- Mario Ferreira López.

Broas.- Aplícase como apelativo á persoa sen amañar, descoidada.

Lugar de escoita.- As Mariñas, Teixeiro, A Coruña.

Fonte.- Xosé Luís Martínez Pereiro.

Calfurras.- Persoa que non serve para nada.

Lugar de escoita.- Catoira.

Fonte.- Victorina Sumay Conde/ TACOC X. Ribadumia.

Callobre.- Dise da persoa detestable, que se comporta mal cos demais. 

Exemplo: “Fulano é un bo callobre”.

Lugar de escoita.- Riba de Mar (Outes).

Fonte.- Tina Formoso.

Palabras con Memoria é unha sección que coordena a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega. Todo o material podes consultalo aquí.

Se queres achegar algunha palabra que non apareza nos dicionarios, dirixe as túas propostas ao correo [email protected]aelg.org (indicando a palabra, a súa acepción e o lugar en que foi recollida) ou cobre este formulario.