Só unha de cada cinco horas de docencia na Universidade de Santiago se imparten en galego

Só unha de cada cinco horas de docencia na Universidade de Santiago se imparten en galego

O 75% son en castelán. Nas titulacións de grao hai un predominio absoluto de español mentres que nas de mestrado a fenda co galego é menor. O orzamento de política lingüística na USC reduciuse un 61% desde 2008.


No curso 2016-17 da Universidade de Santiago de Compostela (USC) hai 457.726 horas docentes. Máis do 74% son impartidas en castelán fronte ao apenas 21% que o son en galego, unha fenda de máis de 50 puntos. No global da docencia (graos, restos de titulacións de 1º e 2º ciclo e mais mestrados) a USC transmite en castelán tres de cada catro horas de clase e en galego, pouco máis de unha hora de cada cinco. Son datos que figuran na web ‘O Cartafol’, do servizo de normalización lingüística da USC.

Existen diferenzas entre as titulacións de grao e de mestrado. Nas primeiras a presenza do castelán é moito maior. Así, das 413.989 horas de docencia, o 76% son en español mentres que o galego fica no 20%. Dos 50 graos que se imparten na USC, tres carecen por completo de docencia en galego (Lingua e Literatura Inglesa (100% en inglés) e os graos en Enxeñaría Agrícola e do Medio Rural e de Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias). En 9 o galego ocupa menos do 10% das horas de docencia e noutros 15 está entre o 25 e o 50%. Os graos con maior presenza do galego son Xornalismo (82,68%) e, lóxico, Lingua e Literatura Galegas (100%).

Mestrado

As titulacións de mestrado na USC supoñen algo menos de 42.000 horas no curso 2016/17. O galego representa o 40% desas horas mentres que o español ocupa o 57,2%. Se ben a fenda é menor que nas titulacións de grao, continúa a ser considerábel, 17 puntos. Hai 11 másteres que carecen de docencia en galego, 36 onde o galego representa máis do 25% da docencia. Deles, en 20, as horas no noso idioma están por riba do 50%.

Como se salienta no propio ‘O Cartafol’,  os usos lingüísticos na USC pouco mudaron nestes 14 anos en que temos datos. “E non van mudar a prol do galego a non ser que se actúe en serio. O orzamento de política lingüística na USC reduciuse un 61% desde 2008. O último plan de normalización da USC remataba en 2010: vai para sete anos que estamos sen planificación”.