PALABRAS CON MEMORIA

Todo dentro do ámbito doméstico

Todo dentro do ámbito doméstico

alada.- (Á marxe doutros significados e coa dúbida de se é con h ou non) Vertedoiro ou pía para lavar a louza.

Lugar de escoita.- A bisbarra do Barbanza.

Fonte.- Constantino Prego .

albañal.- Penico.

Lugar de escoita.- O Incio.

Fonte.- Marica Campo Domínguez.

Outros apuntamentos.- Sinala a fonte a posíbel transposición da palabra castelá de idéntica grafía que significa “canal para detritus” ou “depósito de inmundicias”.

estalaxada.- Estaribel, enxeño de fabricación caseira cun obxectivo práctico determinado.

Lugar de escoita.- A zona de Xanceda e Boimorto.

Fonte.- Baldomero Iglesias Dobarrio.

lata.- (Á marxe de significados máis comúns) Paus labrados que forman a estrutura do cesto.

Lugar de escoita.- O Páramo (Lugo)

Fonte.- Suzana do Páramo.

manizo.- Feixe pequeno.

Lugar de escoita.- Navia de Suarna.

Fonte.- Toño Núñez.

racho.- (Ademais de significados xa rexistrados) Machado, brosa.

Lugar de escoita.- Taboada (Silleda).

Fonte.- Jesús López Domínguez.

sochouso/a.- Entreaberto/a.

Exemplos: “A xanela está sochousa”, “O ventano está sochouso”.

Lugar de escoita.- Cabeza de Manzaneda (Ourense).

Fonte.- Benxamín Fernández Yáñez.x