Tráfico négase a responder a un escrito por estar en galego

Tráfico négase a responder a un escrito por estar en galego

”Si están interesados en obtener respuesta, no duden en enviarnos su solicitud en castellano”, resposta da DXT á Unión de Consumidores de Galiza.


A Unión de Consumidores de Galiza  trasladou unha cuestión á Dirección Xeral de Tráfico (DXT). A resposta que recibiu foi tan contundente como sorprendente: “”Si están interesados en obtener respuesta, no duden en enviarnos su solicitud en castellano”, segundo a organización de consumidores e consumidoras.x