Denuncian que 80 anos despois do asasinato de Ánxel Casal “os símbolos dos asasinos continúan en Compostela”

Denuncian que 80 anos despois do asasinato de Ánxel Casal “os símbolos dos asasinos continúan en Compostela”
Escudo franquista na Facultade de Químicas da USC
Escudo franquista na Facultade de Químicas da USC  

O Centro Social A Gentalha do Pichel pide por escrito a Concello, ADIF, Correos, Arcebispado e Universidade a retirada “inmediata” da simoboloxía franquista que permanece nestas cinco entidades.


O 19 de agosto de 1936 era asasinado en Cacheiras (Teo) Ánxel Casal, editor, membro do Partido Galeguista (PG) e alcalde de Santiago Compostela. Oitenta anos despois, na cidade que democraticamente o elexiu como alcalde e cuxo mandato tronzou un golpe de estado franquista “a simboloxía dos asasinos continúa” a ter presenza en rúas e espazos públicos. De aí que o centro social A Gentalha do Pichel se dirixise por escrito ás cinco entidades que manteñen esta simboloxía para lles exixir a retirada da mesma: ADIF, Concello, Universidade, Arcebispado e Correos e Telégrafos. “Som precisamente entidades públicas as que mantenhem um completo catálogo de símbolos da dictadura que há tempo que tinham que ter sido retirados , pois a conservaçom de aqueles em propriedades privadas, mesmo à vista da via pública, está amparada pola infame “lei da memória”, indica A Gentalha nun comunicado.

No escrito a Correos e Telégrafos a Comissom de História deste centro social lamenta que este organismo “persista teimosamente” en non retirar un escudo franquista que hai na Rúa do Franco, na sede principal de Correos e Telégrafos. Á Universidade de Compostela recrimínalle que manteñan na fachada da Universidade de Químicas, no Campus Sur, un escudo de “exaltaçom franquista”. Na mesma liña, diríxese a ADIF para denunciar que “oculte” mais non retire o escudo franquista que hai baixo as escaleiras que dan acceso á estación de tren. Tamén ao Concello indica A Gentalha que remitiu un escritopara pedir a retirada da simboloxía franquista. Ao Bispado de Compostela lémbralle que mantén un escudo franquista en San Martiño Pinario, así como inscricións de homenaxe a golpistas noutros edificios relixiosos.

A Gentalha lembra que no artigo 15.1 da Lei 52/2007 establécese que as administracións públicas tomarán as medidas oportunas dentro das súas competencias para retirar a simboloxía franquista.