"O PP puxo en marcha un recorte en programas sociais que fai medrar as desigualdades"


"O PP puxo en marcha un recorte en programas sociais que fai medrar as desigualdades"

Hai 25.000 persoas con dereito á prestación por dependencia que non están a percibila. Trátase de familias que atenden a persoas dependentes, que alén de se veren afectadas polo copago farmacéutico, a redución do transporte sanitario, a carestía do material ortoprotésico e a suba do IVE.

A viceportavoz do grupo parlamentario do BNG, Ana Luísa Bouza, insistiu na obriga do Goberno galego a pór en marcha algunha medida que compense o deterioro de ingresos e servizos destinados ás persoas maiores dependentes: "hai menos servizos, máis listas de espera para prestacións e menos axudas económicas". Por estas razóns, proclamou que se lle reclame ao goberno do Estado o 50% do custe da dependencia, considerando que existe inxerencia nas competencias autonómicas.

En decembro de 2011, o goberno de Rajoy anunciou a suspensión durante un ano da incorporación de novas persoas beneficiarias da Lei de dependencia, mais no 2012, esta atención está a padecer "un grave deterioro", que "pode ser corrixido con decisións políticas diferentes".

"O PP puxo en marcha un recorte en programas sociais que fai medrar as desigualdades", afirmou a deputada. Afirmou que os novos recortes suporán a eliminación da subvención para a cota da Seguridade Social das coidadoras, "en Galiza máis de 15.000". As propias traballadoras de atención no fogar denunciaron "traballar a marchas forzadas" ao fin de deixaren atendidas as persoas, porque a redución horaria impídelles "unha atención digna".

A deputada tamén se referiu ao teito de gasto financeiro para Galiza aprobado recentemente, só cos votos dos populares, no Parlamento galego: "un recorte adicional de 691 millóns de euros" a respecto do teito de gasto do ano 2012, o que equivale a "un recorte do 75% do orzamento consolidado da Consellería de Traballo e Benestar".