FRANCISCO JORQUERA, CANDIDATO Á ALCALDÍA DA CORUÑA POLO BNG

“Na Coruña pasamos do modelo especulativo do PP ao modelo insubstancial da Marea”

“Na Coruña pasamos do modelo especulativo do PP ao modelo insubstancial da Marea”
Francisco Jorquera
Francisco Jorquera  

Francisco Jorquera encabeza a candidatura do BNG á Alcaldía da Coruña, cidade na que “botou raíces” desde mozo. Estudou Historia na USC, onde foi dirixente de ERGA e dos CAF. Desenvolveu distintas responsabilidades no BNG, ao que pertence desde a súa fundación. Foi ademais deputado nas Cortes Xerais e no Parlamento Galego.


Que supuxeron estes catro anos para o seu concello?

Na Coruña pasamos do modelo especulativo do goberno do PP ao modelo insubstancial da Marea Atlántica. O mandato actual caracterizouse pola ineficacia na xestión e a ausencia de transformacións reais por parte do goberno municipal.

Como valora o traballo desenvolvido pola alcaldía?

A Marea Atlántica hai catro anos foi capaz de xerar ilusión en moitos sectores da cidadanía mais esa ilusión inicial tornouse nunha grande decepción. O alcalde vai concorrer ás eleccións prometendo que vai facer o que non fixo nestes catro anos por carecer de proxecto de cidade e pola incapacidade do goberno local.

E o traballo realizado polo seu partido?

Creo que o BNG, partindo dunha situación difícil, foi capaz de ter un perfil propio exercendo un labor de oposición rigoroso e demostrando, con propostas, que hai alternativa. A nosa voceira municipal, Avia Veira, fixo un grandísimo traballo.

BNG, partindo dunha situación difícil, foi capaz de ter un perfil propio exercendo un labor de oposición rigoroso

Cal é a principal necesidade do seu concello?

A primeira necesidade é ter un proxecto de cidade, un horizonte claro cara ao que avanzar. No que atinxe a cuestións máis concretas, é necesaria unha política de vivenda merecente dese nome e cambiar o modelo de mobilidade.

É necesaria unha política de vivenda merecente dese nome

En relación a iso, cal será a primeira medida que impulsará na nova lexislatura se está no goberno?

En congruencia coa resposta anterior vou sinalar dúas: cambiar o mapa de liñas, horarios e frecuencias dos buses urbanos e transformar EMVSA (Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades) nunha auténtica empresa municipal de vivenda.