13 das 26 persoas falecidas pola gripe na Galiza non estaban vacinadas

13 das 26 persoas falecidas pola gripe na Galiza non estaban vacinadas
As persoas maiores de 60 anos constitúen un grupo de risco
As persoas maiores de 60 anos constitúen un grupo de risco  

De acordo con dados recollidos no noveno informe de "Vixilancia da gripe na Galiza", elaborado polo Sergas.

 

 
x