Desde 2009 emigraron 132 mil persoas na Galiza entre os 16 e 29 anos

Desde 2009 emigraron 132 mil persoas na Galiza entre os 16 e 29 anos

As cifras da EPA e do IGE poñen de manifestó a perda de poboación moza na Galiza e a precariedade laboral que atinxe as persoas máis novas.