As 27 especies 'indíxenas' que só poderás atopar en Galiza

As 27 especies 'indíxenas' que só poderás atopar en Galiza
Saramaganta. Imaxe. Ríos galegos
Saramaganta. Imaxe. Ríos galegos  

Son aves, anfibios, moluscos, plantas e réptiles catalogados por Medio Ambiente e que teñen aquén do Padornelo o seu paraíso particular. Dificilmente poderás velas noutras partes do planeta que non sexan Galiza e zonas limítrofes.