UN TERZO DOS BENS DE INTERESE, ENTRE A DESPROTECCIÓN E O ABANDONO

A oposición pide consenso á Xunta na tramitación da lei de patrimonio cultural

A oposición pide consenso á Xunta na tramitación da lei de patrimonio cultural

Comeza o trámite parlamentar a Lei do patrimonio cultural de Galiza após a súa aprobación polo goberno. A nova norma quer actualizar a vixente desde 1995.