60,5% dos ingresos do ensino privado en Galiza veñen das administracións públicas, 6 puntos máis que a media española

60,5% dos ingresos do ensino privado en Galiza veñen das administracións públicas, 6 puntos máis que a media española

Dos 401 millóns de euros que ten como ingresos correntes a educación privada non universitaria galega, 243 millóns corresponden a subvencións públicas.