PRIMEIRA ENQUISA SERMOS DEBATES 2X5

85,7 por cento, a prol dun fuso horario propio para Galiza

85,7 por cento, a prol dun fuso horario propio para Galiza
FH
FH  

1.570 votos a prol de o país ter unha hora local propia, distinta da estatal. Apenas 11,3 por cento das persoas participantes no inquérito mostraron o seu desexo de non mudar o fuso horario no país.
x