En 855 aldeas galegas xa só fica un único veciño

En 855 aldeas galegas xa só fica un único veciño
 Imaxe Cuarto de los trastos axel
Imaxe Cuarto de los trastos axel  

Outras 1.116 só teñen dous habitantes. Ao longo de 2015 un total de 55 entidades ficaron sen habitantes, sumándose ás 1.614 que xa estaban abandonadas.