A contra-información, na procura de cartos para seguir combatendo


A contra-información, na procura de cartos para seguir combatendo
O proxecto activista de Galiza Contrainfo recadará fondos a través do crowdfunding para finanzar gastos 'cotiáns', como os derivados do aloxamento da páxina web ou do pagamento de multas impostas polo Goberno español