Activistas de Greenpeace escalan a torre de Meirama para reclamar “un futuro sen carbón”

Activistas de Greenpeace escalan a torre de Meirama para reclamar “un futuro sen carbón”
Imaxe: Greenpeace
Imaxe: Greenpeace  

A torre da central térmica mide 130 metrios de altura.