A adquisición dunha vivenda supón en Galiza destinar a ese fin a metade do salario

A adquisición dunha vivenda supón en Galiza destinar a ese fin a metade do salario

De 2000 a 2014 pasou de representar o 36% dun soldo a máis do 46%.