Os animais queren viaxar en autobús

Os animais queren viaxar en autobús
Un can viaxa en autobús (Dogs on the bus).
Un can viaxa en autobús (Dogs on the bus).  
A asociación animalista Libera pide que se regule o acceso con animais ao transporte público galego.