Arquivado o expediente que a dirección da CRTVG abriu contra a xornalista Tati Moyano

Arquivado o expediente que a dirección da CRTVG abriu contra a xornalista Tati Moyano