Os atrasos no pagamento do alugueiro provocan tres de cada catro despexos

Os atrasos no pagamento do alugueiro provocan tres de cada catro despexos
Protesta contra un despexo.
Protesta contra un despexo.  
Os xulgados galegos practicaron no segundo trimestre do ano 657 lanzamentos, dos que 501, 76,2%, foron consecuencia de procedementos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos, é dicir, por falta de pagamentos de alugueiro, segundo o informe do Consello Xeral do Poder Xudicial.