A Audiencia nacional española suspende cautelarmente a saída de Hassanna Aalia

A Audiencia nacional española suspende cautelarmente a saída de Hassanna Aalia
Hassanna Aalia
Hassanna Aalia  

O tribunal admite a trámite o recurso presentado polo cidadán sahariano.