Un barco pesqueiro galego afronta unha multa de até 120.000 euros por izar unha bandeira galega máis grande ca española

Un barco pesqueiro galego afronta unha multa de até 120.000 euros por izar unha bandeira galega máis grande ca española
Imaxe dun barco faenando na Ría de Arousa
Imaxe dun barco faenando na Ría de Arousa  SG

Capitanía Marítima de Santander abreulle expediente por unha falta “moi grave”.
x