O Blue Star esperta do fondo do mar a pantasma do Prestige

O Blue Star esperta do fondo do mar a pantasma do Prestige
(Iago Varela)
(Iago Varela)  
Está Galiza mellor preparada hoxe que en 2002  para evitar e afrontar unha catástrofe marítima? Unha pregunta para a que procuramos resposta neste nº do semanario Sermos Galiza, o 374.