UNHA ESCOLMA DO PAPEL

Cabos submarinos: a arañeira que tece a Internet

Cabos submarinos: a arañeira que tece a Internet
Gráfico dun barco cableiro.
Gráfico dun barco cableiro.  

99% do tráfico intercontinental de voz e datos circula baixo as augas.
x