O calvario das mulleres con endiometrose no CHUS

O calvario das mulleres con endiometrose no CHUS

Citas a máis dun ano vista e carencia dunha consulta específica para o tratamento desta doenza crónica deterioran a atención a estas pacientes no Complexo hospitalario de Compostela.