CARTA AO DIRECTOR

Co galego non se xoga!

Co galego non se xoga!x