UNHA DECISIÓN QUE CONTA CO AVAL DUNHA CONSULTA CIDADÁ APENAS PUBLICITADA

A Comisión Europea pon punto final á mudanza horaria na UE

A Comisión Europea pon punto final á mudanza horaria na UE
Sede da Comisión Europea en Bruxelas
Sede da Comisión Europea en Bruxelas  

Acaba de o anunciar o presidente da Comisión, Jean Claude Juncker.