O Comité para a prevención da tortura do Consello de Europa inspecciona o cárcere de Teixeiro

O Comité para a prevención da tortura do Consello de Europa inspecciona o cárcere de Teixeiro
Cárcere Teixeiro
Cárcere Teixeiro  

A comisión preparará un relatorio que, unha vez aprobado, será remitido ás autoridades españolas
x