Convocado XVI premio Johán Carballeira de xornalismo en galego

Convocado XVI premio Johán Carballeira de xornalismo en galego
Johán Carballeira
Johán Carballeira  

O certame está aberto a traballos de temática libre pertencentes a calquera xénero xornalístico, publicados con sinatura ou pseudónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018.